Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2020

0730 0c76 390
Reposted fromnonapewno nonapewno viaiblameyou iblameyou

April 01 2020

Sponsored post
3552 b551 390
Reposted fromtakeabreath takeabreath viadivi divi
0299 785f
Reposted fromGIFer GIFer viadivi divi
8307 4dee 390
Reposted fromerq erq viairmelin irmelin
9265 9948 390
Reposted frompisi pisi viairmelin irmelin
3647 fc01 390
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
2598 3bad 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
znów zamknąłem się w sobie. zatraciłem w pustce. w jednej chwili kręciłem się pełen energii, w drugiej mój umysł wlókł się w powolnym kółku, niczym stary, pokręcony reumatyzmem pies, który próbuje się gdzieś położyć. a potem, po prostu się wyłączyłem.
— jennifer niven
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viatake-care take-care

March 31 2020

Kocham życie. Czasami byłam dziko, desperacko, gorzko nieszczęśliwa, udręczona smutkiem, ale mimo to jestem tego całkowicie pewna, że wielką sprawą jest po prostu żyć.
— Agata Christie
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viamerryxoxo merryxoxo
Reposted frommondomg mondomg viaikari ikari
1667 da5e 390
Reposted fromshakeme shakeme vianothingwrong nothingwrong

March 30 2020

2548 2196 390
Reposted fromnoticeable noticeable viathebelljar thebelljar

March 29 2020

9521 fce9 390
Reposted fromhrafn hrafn viadivi divi
5086 f880 390
Reposted fromMishaLecter MishaLecter viadivi divi
Reposted fromLeguanien Leguanien viadivi divi
8620 2b39 390
pure and painful truth..
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viadivi divi
5261 be96 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...