Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych.
— Znalezione w czeluściach internetów (via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viarhubarbrr rhubarbrr
2684 1031 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viabanananana banananana
3679 fa0e 390
Reposted fromlendi lendi viapanpancerny panpancerny
0601 5af2 390
dogs vs cats
Reposted fromripencjo ripencjo viaKryptonite Kryptonite

December 29 2019

2127 f658 390
Reposted fromSilentRule SilentRule vianoisetales noisetales
Żegnając Stary Rok, wybaczmy mu wszystkie niebezpieczne skrzyżowania, ostre zakręty, nieprzypadkowe przypadki. Dzięki temu jesteśmy przecież silniejsi. Podziękujmy mu za miłosne zawirowania, nielojalnych ludzi, bezlitosne rozmowy. Dzięki temu nie ominie nas to, na co naprawdę czekamy. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
2176 e444 390
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
2250 93b4 390
Reposted fromnulaine nulaine viahereyes hereyes
Reposted fromFlau Flau viaret ret

"Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół."

Jakub Żulczyk

9490 5d25 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viahereyes hereyes
0845 d018 390
Reposted fromzciach zciach viadotmariusz dotmariusz
2239 c682 390
Reposted fromPoranny Poranny viaSilentForest SilentForest
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm vianiespokojna-dusza niespokojna-dusza
Reposted fromFlau Flau viayougurtway yougurtway
0575 4c3a 390
Reposted fromUndomiel Undomiel vianokturnal nokturnal
8408 f105 390
Reposted fromZircon Zircon viayougurtway yougurtway
Reposted fromshakeme shakeme viayougurtway yougurtway
Reposted frombluuu bluuu viayougurtway yougurtway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl