Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

8652 6acc 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakrewzwodka krewzwodka
7336 1a07 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakrewzwodka krewzwodka
5335 22a0
Reposted fromHeadbanger Headbanger viakrewzwodka krewzwodka
6395 7355 390
That's me today. Well... everyday
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viabanshe banshe
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viabanshe banshe
1028 6408 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viabanshe banshe
7317 ae9d 390
Reposted fromagridoce agridoce viakonwalia konwalia

July 22 2017

9966 cc9d 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viamartinif16 martinif16
8261 ca6a 390

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viajossie jossie

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
6124 65bb 390
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viarawwwr rawwwr
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

July 20 2017

Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunmadebeds unmadebeds
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
8568 1a97 390
Reposted fromadamkrk adamkrk viakangurek kangurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl