Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

June 01 2017

You can tell so much about a person by the way they leave you.
— Redvers Bailey
(via naturaekos)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiblameyou iblameyou
7732 4bee 390
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
1941 f87c 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
4963 bc6e 390
Reposted fromkyte kyte viaaksamitt aksamitt

May 29 2017

Powinni dawać więcej wina w butelce. 
Tak, żeby na dwie osoby starczyło.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
7404 b257 390
Reposted fromqb qb viacannellle cannellle
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viacannellle cannellle
Przestajemy słuchać pewnych piosenek, nie wzruszamy się na filmach, podczas których zawsze płakaliśmy. Nie rozumiemy już naszych ulubionych cytatów, nie doszukujemy się głębi w kiedyś ważnych słowach. Coś innego nas dotyka, coś innego porusza, nasza wrażliwość się zmienia, inaczej postrzegamy świat. Dojrzewamy, dorastamy, zmieniamy się. Nie rozumiemy swoich dawnych decyzji, wyborów. nie znamy już siebie sprzed kilku lat.  Doroślejemy. I tego nie da się zatrzymać. Więc miejmy szacunek dla samych siebie, nie patrzmy w przeszłość, dajmy szansę jej odejść. Otwórzmy się na nowe marzenia, szanse, możliwości. Będzie dobrze, nawet jeśli wydaje się to dziś absurdalne. Będzie dobrze.
Reposted fromswojszlak swojszlak viaOnly2you Only2you

May 27 2017

Reposted frommefir mefir viakonwalia konwalia
0041 7229 390
Reposted fromsunlight sunlight
4518 298e 390
Reposted fromembrion embrion viaOnly2you Only2you
Reposted frombluuu bluuu viakonwalia konwalia
5953 908b 390
Reposted fromDennkost Dennkost vianoisetales noisetaleshow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viairmelin irmelin
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viaaksamitt aksamitt
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viaaksamitt aksamitt
[...] specjalizował się w zaprzepaszczonych sprawach. Najpierw zaprzepaścić coś, a potem uganiać się za tym jak wariat.
— J. Cortázar
Reposted frompassionative passionative viaaksamitt aksamitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl