Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

W dzisiejszych czasach ludzie zbyt wiele myślą i niepotrzebnie wszystko analizują.
— Lucinda Riley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
0510 7a87 390
Reposted frompannakreatura pannakreatura vianezavisan nezavisan

April 20 2017

3369 c0f4 390
1066 196f 390
8185 2ad6 390
Reposted fromhighhopes highhopes viaiblameyou iblameyou
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viaOnly2you Only2you

April 12 2017

1967 798e 390
Reposted fromtfu tfu viabrzask brzask
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
2892 8036 390
Reposted fromnyaako nyaako viakangurek kangurek

April 10 2017

może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
1736 835e 390
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viakonwalia konwalia
Co się dzieje w drugim człowieku, kiedy patrzy na ciebie, i ty patrzysz mu w oczy, i nie ma między wami słów? Co się dzieje na tamtym brzegu, na który twoje spojrzenie nigdy nie zdoła cię przenieść?
— Janusz Domagalik – Zielone kasztany
Reposted fromnyaako nyaako viapersona-non-grata persona-non-grata
4185 53d8 390
Reposted fromthinredline thinredline viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl