Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

0158 d4d1 390
4185 53d8 390
Reposted fromthinredline thinredline viairmelin irmelin
1578 d143 390
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin

January 05 2018

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viaxannabelle xannabelle
1394 5c21 390

December 20 2017

Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka vianezavisan nezavisan
4564 20f6 390
Reposted fromtfu tfu viaSmerfMaruda SmerfMaruda
2641 2463 390
3432 4832 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamefir mefir
8786 9fb6 390
Reposted fromretaliate retaliate viamefir mefir
3802 6316 390
Reposted frommsofall msofall viabanshe banshe
9359 a186 390

Happy French girl and her cat (1959).

0280 68ab 390
Reposted fromTenSigis TenSigis viabanshe banshe
Mam już wszędzie siniaki, tak się biję z myślami.
— Zupa z ryby fugu
8487 3cc4 390

Bitamina
To zajebista dziewczyna, pilnuj jej. Pilnuj jej, mówię ci, bo takie łatwo się traci.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromorchis orchis viaxannabelle xannabelle
Historia, której nigdy nikomu nie opowiedzieliśmy i zapewne nie opowiemy, żyje w każdym z nas
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl