Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

8541 b5c4 390
Reposted fromstrzepy strzepy viairmelin irmelin
9976 d832 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
1376 c9bb 390
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viairmelin irmelin

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte viarawwwr rawwwr
5809 ef13 390
Reposted fromKACHA KACHA viaOnly2you Only2you
"Ale chyba Cię kocham. Tak, jestem nawet pewna. Nigdy nie chciałam, żeby ktoś został. Zajmował moją przestrzeń, kołdrę moją. Nie chciałam rano dzielić się łazienką i tosterem. Nie chciałam kawy do łóżka i zdawkowych uśmiechów. Niecierpliwości drażniącej. Ale Ciebie chcę. Zostań. Zostań ze mną. Na kołdry podzielenie. I przestrzeni. I łazienki. Tostera też. I kawy do łóżka. Cierpliwa będę. Niesamotna. Zostań. Zostaniesz? Nigdy nikogo nie prosiłam i naprawdę nie sądzę, żebym poprosiła. Ciebie proszę."
Reposted fromhighhopes highhopes viaaks aks

May 12 2017

9600 3066 390

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viairmelin irmelin
4579 e5d6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
5028 fab1
Reposted fromktosiowa ktosiowa viakangurek kangurek

May 11 2017

Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
7731 0bb4 390
Reposted fromdaelmo daelmo viairmelin irmelin

May 05 2017

7557 9d19 390
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viafionaandcake fionaandcake
6375 2256 390
Reposted fromkotecke kotecke viaadurowe adurowe
0054 1c29

choucandy:

iammissjackson:

thisisnotmyfairytaleendingg:

THE REAL BALL IS STILL IN HIS GLOVE THOUGH. LIKE HE HAD THIS PLANNED FROM THE START.

what a fucking stud

This kid’s going far

4521 c334 390
Reposted frompiehus piehus viabrzask brzask

May 04 2017

Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl