Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

I mogłabym wsiąść teraz w jakikolwiek pociąg, nałożyć słuchawki na uszy, zamknąć oczy i wyjechać na drugi koniec Polski.
8757 fc76 390
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
3529 1d26 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viairmelin irmelin
2976 63fb 390
Reposted fromyouthless youthless viairmelin irmelin
9203 8304 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
9815 a218 390
Reposted fromveturna veturna viaOnly2you Only2you
6204 5e5c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viate-quiero te-quiero
Gdyby człowiek ponosił odpowiedzialność tylko za to, czego jest świadom, głupcy byliby z góry rozgrzeszeni z każdej winy. Tylko że, mój drogi, człowiek ma obowiązek wiedzieć. Człowiek ponosi odpowiedzialność za swoją niewiedzę.
— Milan Kundera
Reposted frominto-black into-black viate-quiero te-quiero
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viaunmadebeds unmadebeds
Każdy wybór jest dla nas tragiczny ponieważ zawsze wiemy, że istnieje świat równoległego wyboru niemożliwy do zrealizowania.
— Carl Cederström – Pętla dobrego samopoczucia
Reposted fromnyaako nyaako viaOnly2you Only2you

October 04 2018

3566 e922 390
Reposted frommoai moai viaunmadebeds unmadebeds
5242 8457 390

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

9051 b77d 390
Reposted fromursa-major ursa-major viaOnly2you Only2you
0287 33d1 390
Reposted fromnazarena nazarena viakillyourhero killyourhero
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vianezavisan nezavisan
2697 2aaf 390
Mała rodzina
Reposted fromdobry dobry viapersona-non-grata persona-non-grata
Reposted fromsilence89 silence89 viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl