Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2018

8374 f644 390
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
6900 c2c9 390

Krakow, Poland (by Ren He)

Reposted fromfelicka felicka vianezavisan nezavisan
W postępowaniu z osobami na codzień wrażliwymi, miłymi i ugodowymi, trzeba zpamiętać jedną, ważną rzecz. Po przekroczeniu jej granic - siła wk*rwienia jest wręcz proporcjonalna do cierpliwości jaką się wykazała.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viamartulla martulla
1394 5c21 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaalmostlover almostlover
8885 63e4 390
Reposted fromlaters laters viairmelin irmelin
4415 f5bc 390
Reposted fromonakochago onakochago vianezavisan nezavisan
3130 efb2 390
Mój ulubiony Poznań ! :)
8808 b786 390
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaznikajac znikajac
0587 b430 390
Reposted fromgreensky greensky viairmelin irmelin
7463 1061 390
Reposted fromoneofus oneofus viairmelin irmelin
8366 a320 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
1584 f25c 390
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
2433 b864 390
Reposted fromsosna sosna viaunmadebeds unmadebeds
4765 6ba0 390
Reposted frommeem meem viaunmadebeds unmadebeds
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala vianezavisan nezavisan

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz vianezavisan nezavisan
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianezavisan nezavisan
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl